Bhaktha Seva Samaj
 

Ernakulam - 1 Sri.A.R.Krishnan, Chairman & Chief Programme Co-Ordinator
Bhuvaneswari Road, Ponnurunni
Ernakulam, Cochin-682019.
Phone: 0484-2305326, 09446210586
Email: arkrishnan44@gmail.com

Ernakulam - 2 Sri.V.P.Chandran
Chief Accountant, Sree Hanuman Kovil
Ernakulam, Cochin-682016.
Phone: 09447900247
Palakkad Sri.K.A. Ramanathan
Devi Colony.KarekkattuParambu
Ambikapuram,Palakkad 678011
Ph: 04912578774, 094465 18774
E-mail :rakavibrindu@gmail.com

SAPTHAHAM AT RAMESWARAM

SREEMAD BHAGAVATHA SAPTHAHAM A
T RAMESWARAM FROM 20-02-2018 T
O 27-02-2018. GROUP WILL LEAVE
ERNAKULAM ON 18-02-2018 AND R
ETURN BY 28-02-2018.TOTAL CHARMADHYA BHARATH TEMPLES

PARLI VAIDYANATH, AUNDH NAGNA
TH, GRISHNESWAR, THRYAMBAKESWA
R, BHIMASHANKAR, SHIRDI, SANI
SINGANAPUR, PANDHARPUR, KOLHA
PUR, THULJAPUR, ASHTAVINAYAK T


 
Home | About us | Gallery | News | Key Personnels | Contact us
Copyright © 2010 Baktha Seva Samaj
All Rights Reserved